Το Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός» συμμετείχε στον νέο γύρο χρηματοδότησης από διεθνείς επενδυτές της Movandi, εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια. Η Movandi ιδρύθηκε από στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και με θητεία σε μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου όπως η Broadcom, η Cisco, η Qualcomm και η Samsung. Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μικροεπεξεργαστές, software και συστήματα στον τομέα του mmW που συμπληρώνουν ιδανικά την κλασσική macro δομή της ασύρματης κάλυψης, επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των υποδομών κατά περίπου 50%  χρησιμοποιώντας τεχνικές beαmsteering/beamforming και ΑΙ.

Οι repeaters και τα outdoor/indoor units που ενσωματώνουν την καινοτόμα τεχνολογία της Movandi χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της κάλυψης και του διαθέσιμου bandwidth σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους με μεγάλο αριθμό χρηστών (όπως κτίρια γραφείων, αθλητικές εγκαταστάσεις και εμπορικά κέντρα), σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν 5G ιδιωτικά δίκτυα, καθώς και σε δημόσιους χώρους για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Επίσης οι λύσεις της εταιρίας καλύπτουν με εντυπωσιακή επάρκεια και τον ιδιαίτερα υποσχόμενο τομέα της gigabit Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (FWA – Fixed Wireless Access). Σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν υπό πραγματικές συνθήκες και εν κινήσει στο δίκτυο της Verizon, καταγράφηκε μέγιστη ταχύτητα 2,7 Gbps μέσω των repeaters της Movandi.

Θυγατρική στην Ελλάδα
Η Movandi διατηρεί συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Qualcomm, η AMD και η Intel, ενώ λύσεις της χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των δικτύων από παρόχους όπως είναι η Telstra, η SK Telecom και η Rakuten. Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη συμμετοχή του «Φαιστός» στον νέο γύρο χρηματοδότησης, η Movandi προχώρησε στη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας «Movandi Greece», με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα.